Sialens 48 awr i Dylunio Dy Dŷ

Mae Dylunio Dy Dŷ wedi bod yn brysur iawn yn y 48 awr ddiwethaf yn trawsnewid “Coco’s Unisex Hair Salon” ym Machynlleth i mewn i le gwaith ymarferol ond gyda steil….efo dim ond munudau i sbaryn….am 5 o’r gloch neithiwr dyma’r goriadau yn cael yw rhoi nôl i’r perchennog a dwi’n falch i hysbysu i fod wrth i fodd gyda’r canlyniad. Mae’r dyluniad wedi gwella rhediad dyddiol y busnes llwyddiannus yma wrth adeiladu llefydd storio clyfar, man eistedd gosodedig a steil “on-trend” sydd yn hawdd ar y llygad.

Dyma’r lluniau “before” &….

 

“After”…

 

a mwy o lluniau o’r “makeover”…

IMG_0833

Amdanaf i

GWER

Mae Dylunio Dy Dŷ yn cynnig gwasanaeth Dylunio cartrefi yng nghanolbarth Cymru.

Rydym yn cynnig gwasanaeth sydd yn creu adeiladau/cartrefi/ystafelloedd sydd yn gyfforddus, ymarferol, heb anghofio am arddull a steil unigryw y cleient ei hun.

Caiff hyn ei gyflawni drwy ymgynghoriad sy’n para oddeutu awr, sydd yn cael ei gynnig am ddim, naill ai wyneb yn wyneb (o fewn 30 milltir) drwyFacetime, Skype neu drwy sgwrs dros y ffôn. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei ddefnyddio i ystyried unrhyw wybodaeth angenrheidiol er mwyn creu amlinelliad o friff y prosiect, cynllunio meintiol, unrhyw faes a all beri problem, amserlenni a chyllideb.

Os bydd y cleient yn dymuno bwrw ymlaen gyda’r cynlluniau wedi’r ymgynghoriad, fe fydd manyleb dylunio lawn yn cael ei gwblhau a’i gyflwyno i’r cleient.

Mae croeso i chi gysylltu â Gwerfyl os oes gennych unrhyw ymholiad neu gwestiwn;

0777 207 9289 neu gwerfyl.owen@gmail.com