Mae yna gwahanol opsiynau yw gael ac mi fedrai teilwra unrhyw pecyn i siwtio gofynion fy ngwsmeriaid.

Gan ddechrau o £50 – Bwrdd Cysyniad (un stafell)

Yn cynnwys:- Ymgynghoriad cychwynnol, dewis arddull, dewis lliwiau, defnyddiau a darparu siamplau i greu Bwrdd Cysyniad. Gyda hynny, mi fyddai’n darparu rhestr siopa gryno ar gyfer fy nghwsmeriaid i gyflawni’r arddull y cytunwyd arno ac yn rhoi opsiynau e.e…y fath o oleuadau a fyddai’n addas, dodrefn ac ati. Yna bydd y cleientiaid yn gallu ymgymryd â’r dylunio mewnol eu hunain ond gyda chanllaw a fydd yn eu helpu i gyflawni’r edrychiad.

DSC08625

Gan ddechrau o £200 – Dyluniant mewnol llawn (hyd at un ystafell)

Yn cynnwys – Ymgynghoriad  cychwynnol yn eich cartref. Opsiynau i gael hyd at 3 Bwrdd Cysyniad sydd a wahanol arddull. Dewis arddull, lliwiau, defnyddiau a darparu siamplau. Byddwn yn mesur yr ystafell ac yn rhoi darlun 3D o’r arddull a ddewiswyd. Darparu cynllun dodrefn a ble yw gosod o fewn yr ystafell. Y gallu i drafod a cyd-weithio gyda phensaer, os oes angen. Helpu’r cleient i wireddu’r cynllun, drwy chwilio am gyflenwyr a bod yn help llaw trwy’r broses,  o’r cychwyn hyd at y diwedd. Defnyddio rhwydweithiau Dylunio dy Dŷ i archebu deunyddiau, tecstiliau, dodrefn a throsglwyddo unrhyw ddisgownt masnachol ymlaen i’r cwsmer.