fptbty

Yn Fam i ddau o blant sydd ag angerdd am ddylunio mewnol a gwneud y defnydd gorau o ofod.

Mae Gwerfyl – Dylunio dy Dy yn cynnig gwasanaeth sydd yn creu adeiladau/cartrefi/ystafelloedd sydd yn gyfforddus, ymarferol, heb anghofio am arddull a steil unigryw y cleient ei hun.

Cyflawnir hyn gydag ymgynrhoriad awr (£25.00) naill ai wyneb yn wyneb (o fewn radiws o 30 milltir) Facetime/Zoom/Teams neu dros y ffôn. Defnyddir yr ymgynghoriad hwn i lunio’r wybodaeth angenrheidiol i gael amlinelliad o friff y prosiect, cynllunio eang, unrhyw feysydd sy’n creu problemau, cyllideb ac amserlen. Mae pob prosiect yn wahanol ac mae anghenion cleientiaid yn amrywio ym mhob prosiect. Felly, gallaf ddarparu pecyn y gellir ei  deilwra i weddu i anghenion a disgwyliadau’r cleient. Edrych mlaen i glywed gennych a’ch helpu chi i ddylunio eich cartref clyd.

Mae croeso i chi gysylltu â Gwerfyl os oes gennych unrhyw ymholiad neu gwestiwn ar:

07772079289 neu gwerfyl.owen@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s