Mae Dylunio dy Dŷ yn cynnig pecyn unigryw i gleientiaid masnachol. Mae’r gwasanaeth dylunio ar gyfer cleientiaid masnachol yn cynnig hwb i werth eich llety, ac yn sicr o wneud i’ch eiddo apelio at ddarpar gwsmeriaid. Mi fydd y gwasanaeth yn cael ei deilwra yn arbennig i bob prosiect, gan ystyried eich cyllideb a’ch grŵp cleientiaid

IMG_0772

Mae’r Gwasanaeth Dylunio yn cynnwys: –

  • Ymgynghoriad cychwynnol AM DDIM  i gael darganfod mwy am eich cynlluniau, cyllideb ac ati. (wyneb yn wyneb o fewn 30 milltir neu drwy Facetime, Skype neu sgwrs dros y ffôn. Bydd Gwerfyl yn trafod syniadau gan gyflwyno amlinelliad o friff y dyluniad ynghyd ag amcan bris ar gyfer ein gwasanaeth.
  • Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd yn mynd ati i greu darluniau o’ch syniadau, creu ‘mood board’ gyda brasluniau a lluniau a fydd yn arwain at ddyluniad unigryw i chi.
  • Bydd modd clymu yr holl elfennau dylunio ynghyd gan gynnwys arddull, lliw, goleuadau a chynllun drwy gynnig samplau cynhwysfawr o ddodrefn, ffabrig, papur wal ac ategolion i’w cynnwys o fewn y cynllun.
  • Yna, bydd gennych ddewis i weithredu’r Dyluniad eich hun neu ymgysylltu â ni i oruchwylio a rheoli’r Prosiect Dylunio ar eich rhan.
  • Oherwydd rhwydweithiau da sydd gan “Dylunio Dy Dŷ” rhwng cyflenwyr dodrefn, ceginau, cyflenwyr ystafelloedd ymolchi, tecstilau, paent ac nwyddau cartref gallwn gynnig gostyngiad pris y nwyddau ymlaen i chi.
  • Mae modd i Dylunio Dy Dŷ oruchwylio’r broses o weithredu’r prosiect trwy ein rhwydwaith cryf o grefftwyr lleol, proffesiynol, sy’n prisio’n gystadleuol.