Pecyn prisiau – Dylunio dy Dŷ

Mae yna gwahanol opsiynau yw gael ac mi fedrai teilwra unrhyw pecyn i siwtio gofynion fy ngwsmeriaid.

Gan ddechrau o £50 – Bwrdd Cysyniad (un stafell)

Yn cynnwys:- Ymgynghoriad cychwynnol, dewis arddull, dewis lliwiau, defnyddiau a darparu siamplau i greu Bwrdd Cysyniad. Yna bydd y cleientiaid yn gallu ymgymryd â’r dylunio mewnol eu hunain ond gyda chanllaw a fydd yn eu helpu i gyflawni’r edrychiad.

DSC08625

Gan ddechrau o £200 – Dyluniant mewnol llawn (hyd at un ystafell)

Yn cynnwys – Ymgynghoriad  cychwynnol yn eich cartref. Creu “Bwrdd Cysyniad” sydd a arddull yn adlewyrchu eich steil unigryw chi. Dewis  lliwiau, defnyddiau a darparu siamplau. Darparu rhestr siopa  ar gyfer cyflawni’r arddull y cytunwyd arno ac yn rhoi opsiynau e.e…y fath o oleuadau a fyddai’n addas, dodrefn ac ati. Byddwn yn mesur yr ystafell ac yn rhoi darlun 3D o’r arddull a ddewiswyd. Darparu cynllun dodrefn a ble yw gosod o fewn yr ystafell. Y gallu i drafod a cyd-weithio gyda phensaer, os oes angen. Helpu’r cleient i wireddu’r cynllun, drwy chwilio am gyflenwyr a bod yn help llaw trwy’r broses,  o’r cychwyn hyd at y diwedd. Defnyddio rhwydweithiau Dylunio dy Dŷ i archebu deunyddiau, tecstiliau, dodrefn a throsglwyddo unrhyw ddisgownt masnachol ymlaen i’r cwsmer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s