Byrddau cysyniad i ystafell fyw

Y briff:  Pan mae dau berson yn byw o dan yr un to ac y ddau gyda gwahanol farn ar steil mae yn gallu fod yn sialens! Mae gennym i gyd barn ar sut bysen yn hoffi ein cartrefi i edrych………ond rwy’n “drist” (falch) i hysbysebu mod fy mhartner i gyda dim barn o gwbl pan mae dylunio’r cartref yn dod fewn i’r cwestiwn (oni bai am gael cadair gyfforddus i wylio rygbi yn “must”) ac felly fedrai neud be y mynnai yn ein cartref ni!

Mi roedd y briff yma gyda dau steil hollol wahanol, un yn fodern, slic, eisteddle isel, dim clustogau’n agos, teledu mawr a.y.b.……a’r steil arall yn hoffi lliwiau meddal, blodeuog, “country chic”. Felly mi roedd ‘na elfen o gyfaddawd yn gorfod dod mewn i’r penderfyniadau ar steil yr ystafell. Felly dyma fi’n creu 3 bwrdd cysyniad i gyfathrebu’r bwriad y cynlluniau ac ddod ac elfen o’r ddau steil i bob cynllun.

Ysbrydolwyd gan Sydney, Awstralia – Gafwyd yw dewis oherwydd ei lliwiau meddal ond ddim yn ormod ar yr ochr “pastel”, dyluniad geometrig (y ryg, clustogau, silffoedd ayb) yn llifo drwy’r dyluniad sydd yn rhoi arweiniad pensaernïol cryf, unedau storfa isel a gyda “Egg chair” – (Arne Jacobsen) sydd yn meddalu’r ddelwedd o amgylch, waliau gwyn yn agor y gofod allan ac yn hanfodol, morlun ffotograffydd enfawr!

Du a Gwyn – gydag ychydig o “glam” (aur)! Pwy sy’n diflasu gyda du a gwyn?…..dyluniant clasurol sydd yn hawdd ar y llygad. Mi ddewiswyd y cysyniad yma oherwydd mae’r sylfaen yna i allu newid teimlad yr ystafell wrth ychwanegu unrhyw liw i mewn i’r du a gwyn. Er enghraifft, rhoi lliw pinc golau ac mae’r gofod yn troi’n gofod tawel, ymlaciol neu roi gwyrdd llachar ac mae’r stafell yn troi’n ystafell ddynol gryf ( dangoswyd gyda chefndir mwstard ac mae pawb yn hapus!). Mae’r edrychiad yma yn hawdd iawn yw addasu a byth yn mynd allan o ffasiwn……dim ond angen un eitem liwgar e.e.. darlun neu fwrdd neu ambell glustog i ychwanegu “lliw” ac “ta dah”!    ………….(pam Tom Jones dwi’n clywed chi’n gofyn?…pam ddim…”it’s not unusal”haha sori!)

2016-03-18 20.23.47

Eclectig – elfennau o wahanol gyfnodau, arddulliau a deunyddiau i greu arddull lliwgar, bohemaidd sy’n llifo drwy gilydd. Ni fedrwch gael yr edrychiad yma o gatalog “Next/John Lewis/Laura Ashley/Ikea” etc……..arddull gwbl unigryw sy’n greadigol, gyda dim byd yn cyd-fynd ond pob dim yn gwneud synnwyr gyda’i gilydd drwy liw, siapiau, gwead a’r gorffeniad. Gath hwn yw dewis i dynnu fy nghleientiaid allan o’i cysurfan ac i annog creadigrwydd…….”wild card” rhwng y gweddill!

2016-03-18 20.23.11

Pa arddull fydd y cleientiaid yn dewis sgwn i?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s