Amdanaf i

fptbty
Mam i ddau, yn wraig erbyn hyn!.. ac yn wirioneddol joio fy musnes bach yn dylunio tai i bobol annwyl Cymru! 

Mae Dylunio Dy Dŷ yn cynnig gwasanaeth Dylunio cartrefi yng nghanolbarth Cymru.

Rydym yn cynnig gwasanaeth sydd yn creu adeiladau/cartrefi/ystafelloedd sydd yn gyfforddus, ymarferol, heb anghofio am arddull a steil unigryw y cleient ei hun.

Caiff hyn ei gyflawni drwy ymgynghoriad sy’n para oddeutu awr, sydd yn cael ei gynnig am ddim, naill ai wyneb yn wyneb (o fewn 30 milltir) drwyFacetime, Skype neu drwy sgwrs dros y ffôn. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei ddefnyddio i ystyried unrhyw wybodaeth angenrheidiol er mwyn creu amlinelliad o friff y prosiect, cynllunio meintiol, unrhyw faes a all beri problem, amserlenni a chyllideb.

Os bydd y cleient yn dymuno bwrw ymlaen gyda’r cynlluniau wedi’r ymgynghoriad, fe fydd manyleb dylunio lawn yn cael ei gwblhau a’i gyflwyno i’r cleient.

Mae croeso i chi gysylltu â Gwerfyl os oes gennych unrhyw ymholiad neu gwestiwn;

0777 207 9289 neu gwerfyl.owen@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s