Pecyn prisiau – Dylunio dy Dŷ

Mae yna gwahanol opsiynau yw gael ac mi fedrai teilwra unrhyw pecyn i siwtio gofynion fy ngwsmeriaid.

Gan ddechrau o £50 – Bwrdd Cysyniad (un stafell)

Yn cynnwys:- Ymgynghoriad cychwynnol, dewis arddull, dewis lliwiau, defnyddiau a darparu siamplau i greu Bwrdd Cysyniad. Yna bydd y cleientiaid yn gallu ymgymryd â’r dylunio mewnol eu hunain ond gyda chanllaw a fydd yn eu helpu i gyflawni’r edrychiad.

DSC08625

Gan ddechrau o £200 – Dyluniant mewnol llawn (hyd at un ystafell)

Yn cynnwys – Ymgynghoriad  cychwynnol yn eich cartref. Creu “Bwrdd Cysyniad” sydd a arddull yn adlewyrchu eich steil unigryw chi. Dewis  lliwiau, defnyddiau a darparu siamplau. Darparu rhestr siopa  ar gyfer cyflawni’r arddull y cytunwyd arno ac yn rhoi opsiynau e.e…y fath o oleuadau a fyddai’n addas, dodrefn ac ati. Byddwn yn mesur yr ystafell ac yn rhoi darlun 3D o’r arddull a ddewiswyd. Darparu cynllun dodrefn a ble yw gosod o fewn yr ystafell. Y gallu i drafod a cyd-weithio gyda phensaer, os oes angen. Helpu’r cleient i wireddu’r cynllun, drwy chwilio am gyflenwyr a bod yn help llaw trwy’r broses,  o’r cychwyn hyd at y diwedd. Defnyddio rhwydweithiau Dylunio dy Dŷ i archebu deunyddiau, tecstiliau, dodrefn a throsglwyddo unrhyw ddisgownt masnachol ymlaen i’r cwsmer.

Llofft Nel..

Anodd ydy dal fyny gyda “trends” plentyn ….o bapur wal Tylwyth teg i bapur wal Teenage Ninja Turtles! Felly yn lle papuro wal gyfan, rhowch “architrave” rownd pen y gwely a newid y papur pan ma “trend” newydd yn cyrraedd….. dim ond un roli’n o bapur sy’angen, os hynny!llun-069

Byrddau cysyniad i ystafell fyw

Y briff:  Pan mae dau berson yn byw o dan yr un to ac y ddau gyda gwahanol farn ar steil mae yn gallu fod yn sialens! Mae gennym i gyd barn ar sut bysen yn hoffi ein cartrefi i edrych………ond rwy’n “drist” (falch) i hysbysebu mod fy mhartner i gyda dim barn o gwbl pan mae dylunio’r cartref yn dod fewn i’r cwestiwn (oni bai am gael cadair gyfforddus i wylio rygbi yn “must”) ac felly fedrai neud be y mynnai yn ein cartref ni!

Mi roedd y briff yma gyda dau steil hollol wahanol, un yn fodern, slic, eisteddle isel, dim clustogau’n agos, teledu mawr a.y.b.……a’r steil arall yn hoffi lliwiau meddal, blodeuog, “country chic”. Felly mi roedd ‘na elfen o gyfaddawd yn gorfod dod mewn i’r penderfyniadau ar steil yr ystafell. Felly dyma fi’n creu 3 bwrdd cysyniad i gyfathrebu’r bwriad y cynlluniau ac ddod ac elfen o’r ddau steil i bob cynllun.

Ysbrydolwyd gan Sydney, Awstralia – Gafwyd yw dewis oherwydd ei lliwiau meddal ond ddim yn ormod ar yr ochr “pastel”, dyluniad geometrig (y ryg, clustogau, silffoedd ayb) yn llifo drwy’r dyluniad sydd yn rhoi arweiniad pensaernïol cryf, unedau storfa isel a gyda “Egg chair” – (Arne Jacobsen) sydd yn meddalu’r ddelwedd o amgylch, waliau gwyn yn agor y gofod allan ac yn hanfodol, morlun ffotograffydd enfawr!

Du a Gwyn – gydag ychydig o “glam” (aur)! Pwy sy’n diflasu gyda du a gwyn?…..dyluniant clasurol sydd yn hawdd ar y llygad. Mi ddewiswyd y cysyniad yma oherwydd mae’r sylfaen yna i allu newid teimlad yr ystafell wrth ychwanegu unrhyw liw i mewn i’r du a gwyn. Er enghraifft, rhoi lliw pinc golau ac mae’r gofod yn troi’n gofod tawel, ymlaciol neu roi gwyrdd llachar ac mae’r stafell yn troi’n ystafell ddynol gryf ( dangoswyd gyda chefndir mwstard ac mae pawb yn hapus!). Mae’r edrychiad yma yn hawdd iawn yw addasu a byth yn mynd allan o ffasiwn……dim ond angen un eitem liwgar e.e.. darlun neu fwrdd neu ambell glustog i ychwanegu “lliw” ac “ta dah”!    ………….(pam Tom Jones dwi’n clywed chi’n gofyn?…pam ddim…”it’s not unusal”haha sori!)

2016-03-18 20.23.47

Eclectig – elfennau o wahanol gyfnodau, arddulliau a deunyddiau i greu arddull lliwgar, bohemaidd sy’n llifo drwy gilydd. Ni fedrwch gael yr edrychiad yma o gatalog “Next/John Lewis/Laura Ashley/Ikea” etc……..arddull gwbl unigryw sy’n greadigol, gyda dim byd yn cyd-fynd ond pob dim yn gwneud synnwyr gyda’i gilydd drwy liw, siapiau, gwead a’r gorffeniad. Gath hwn yw dewis i dynnu fy nghleientiaid allan o’i cysurfan ac i annog creadigrwydd…….”wild card” rhwng y gweddill!

2016-03-18 20.23.11

Pa arddull fydd y cleientiaid yn dewis sgwn i?

Sialens 48 awr i Dylunio Dy Dŷ

Mae Dylunio Dy Dŷ wedi bod yn brysur iawn yn y 48 awr ddiwethaf yn trawsnewid “Coco’s Unisex Hair Salon” ym Machynlleth i mewn i le gwaith ymarferol ond gyda steil….efo dim ond munudau i sbaryn….am 5 o’r gloch neithiwr dyma’r goriadau yn cael yw rhoi nôl i’r perchennog a dwi’n falch i hysbysu i fod wrth i fodd gyda’r canlyniad. Mae’r dyluniad wedi gwella rhediad dyddiol y busnes llwyddiannus yma wrth adeiladu llefydd storio clyfar, man eistedd gosodedig a steil “on-trend” sydd yn hawdd ar y llygad.

Dyma’r lluniau “before” &….

 

“After”…

 

a mwy o lluniau o’r “makeover”…

IMG_0833